Bielsko-Biała

Bielsko-Biała jest miastem położonym w południowej Polsce, w województwie śląskim, nad rzeką Białą. Jest stolicą powiatu bielskiego. Bielsko-Biała powstało 1 stycznia 1951 r. w wyniku połączenia Bielska i Białej. Bielsko należało do Śląska Cieszyńskiego, zaś Biała znajdowała się w części małopolskiej. Pierwsze wzmianki o Bielsku pochodzą z 1312r., z kolei o Białej wiadomo, iż została założona pod koniec XVI wieku. W latach 1975-1998 miasto było stolicą województwa bielskiego.

Bielsko-Biała jest również stolicą regionu zwanego Podbeskidziem. Jest jednym z najlepiej rozwiniętych miast gospodarczych w Polsce o niskiej stopie bezrobocia (ok.6%). Miasto według danych z 2009 roku zamieszkiwało 175 tysięcy mieszkańców na powierzchni 125 km2.

Geograficznie Bielsko-Biała znajduje się w południowej części województwa śląskiego, na pograniczu Śląska Cieszyńskiego (część po lewej stronie rzeki Białej) i Małopolski (część po prawej stronie rzeki Białej). W granicach Bielska-Białej znajdują się masywy górskie Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego.

Powrót